Vesti

Čak 10.000 migranata zatražilo da živi u Srbiji za samo 2 meseca, NVO poručuje moramo da ih integrišemo…

NVO sektor trlja ruke, hiljade migranata imaju nameru da ostanu u Srbiji što znači veći obim biznisa za njihove članove…

Mađarsko zatvranje granica promenilo je sve. Preko 10.000 ekonomskih migranata i azilanata sada je pravnim putem izrazilo svoju nameru da ostanu i žive u Srbiji.

Kroz Srbiju je ove godine (za samo 2 meseca u januaru i februaru) prošlo preko 35.000 migranata, a od toga njih 10.000 uspelo je da izrazi nameru da ovde dobije azil, rečeno je danas u EU info centru.

Radoš Đurović iz političke nevladine organizacije Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila istakao je da je najveći problem migranta u Srbiji pristup azilu, odnosno poteškoće pri podnošenju zahteva.

„Bez stručne pravne pomoći oni ne mogu da pokrenu sistem i njima najviše nedostaju informacije i pomoć. Imamo povećanje broja ljudi koji traže azil, kada uporedimo prethodne godine. Ukupno 10.000 migranata je uspelo da izrazi želju za azilom, dok je njih 31 uspelo da dobije azil ove godine“, naveo je Đurović.

Migranti u Srbiji uz pomoć brojnih ogranizacija, dobijaju potrebnu pomoć i informacije na terenu.

„Uglavnom se trudimo da ih psiho socijalno osnažimo, ali i da javnost obavestimo o adekvatnim i proverenim informacijama šta se zaista dešava na terenu“, dodaje pripadnik liberalne NVO koja sarađuje sa državom.

On navodi da insititucijama nedostaju resursi, kapaciteti i da je integracija nemoguća bez podrške lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih građana.

„Povećava se broj onih koji žele da ostanu u našoj zemlji i zato je važno da lokalni akteri podrže uspešnu integraciju. Određeni broj ljudi je zaglavljen više meseci i godina i nalazi se u nerešenom statusu, stoga im je neophodna pomoć“, dodaje on.

Treba istaći da Đurović u prilogu nije osudio napada koje su vršili migranti nad našim građanima.

Na koje sve načine NVO sektor uči migrante da lažu kako su im kuće spaljene u Siriji, da odglume priče o ubijenim članovima porodice kako bi lakše došli do azila, možete videti u sledećem snimku:

Izvor: Tanjug