TopVesti

Kako izlečiti rak za jedan sekund – nova naučna otkrića?

Naučnici su potvrdili efikasnost metoda lečenja raka protonskim zračenjem, a ceo proces lečenja traje manje od jedne sekunde, navodi se u istraživanju koje je objavljeno u časopisu International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.

Radioterapija ili zračenje je jedna od metoda lečenja zloćudnih tumora. U te svrhe najčešće se koristi fotonsko zračenje, iako istraživanja koja su urađena poslednjih godina pokazuju da takozvani metod fleš-terapije (terapija impulsnim snopom zračenja), tokom koje se koriste protoni za zračenje obolelih tkiva, mnogo manje oštećuje zdrava tkiva, a ima istu efikasnost.

Naučnici iz Centra za onkologiju pri Univerzitetu u Pensilvaniji (SAD) sproveli su uporedno istraživanje, čiji su rezultati potvrdili da fleš-terapija smanjuje rizik od nuspojava za oko dve trećine u poređenju sa fotonskim zračenjem. Primećeno je da su rezultati lečenja kod obe grupe pacijenata bili gotovo isti.

Zbog veće mase protona u poređenju sa elektronima, oni se malo rasipaju, a zahvaljujući tome se snop zraka preciznije fokusira na tumor i minimalno oštećuje okolna zdrava tkiva. Pored toga, lečenje traje manje od jedne sekunde, umesto nekoliko nedelja terapije fotonskim zračenjem.

Autori istraživanja u svom radu detaljno opisuju način primene protonskog zračenja prilikom lečenja raka, kao i pravilan odabir doze.

– Naše kliničko iskustvo pokazuje da protonska terapija ima brojne prednosti, ali nismo očekivali da će efekat biti toliko značajan – rekao je glavni istraživač, doktor medicinskih nauka Džejms Mec.

To je prvo istraživanje o rezultatima upotrebe protona umesto elektrona za generisanje fleš-zračenja pomoću običnog kliničkog aparata za radioterapiju. Istraživanje pokazuje da se protonsko zračenje za efikasno lečenje raka može koristiti već danas i da nije potrebna specijalna oprema.

Ipak, potrebno je izvršiti određena poboljšanja. Na primer, autori rada navode da su morali da razviju posebne senzore za precizno merenje doza zračenja, jer su se obični detektori brzo zasitili zbog velikih doza radijacije i ogromne brzine čestica.

– Razvili smo specijalizovane sisteme za generisanje doza fleš-zračenja i nakon velikog broja eksperimenata pokazali smo da je moguće kontrolisati snop protona na klasičnom istraživačkom aparatu – rekao je Mec.