TopZivot i Stil

Medicinska sestra koja je snimila ovu fotografiju napisala je…

Prošla su 23 dana odkako je ovaj pacijent došao u bolnicu i za ova 23 dana niko od njegove familije nije došao da ga posjeti. Ali postoji golub koji dolazi svaka dva dana, sleti na njegov krevet, tako stoji neko vrijeme i onda odleti.

Zatim smo saznali da je ovaj pacijent svaki dan sjedio na klupi u parku u blizini bolnice i tu hranio golubove.

Ovo je još jedan dokaz da životinje znaju imati bolje srce od pojedinih ljudi.