Izbor UrednikaTopZivot i Stil

Molitva Svetom proroku Iliji su zaista imale moćno dejstvo

Ovako Sveti Jakov govori o tome koliko je bila moćna molitva Svetog Ilije.
“Sa dubokom verom, revnošću i jakim osećanjem, Ilija se molio Bogu za sušu da bi kaznio cara Ahava, caricu Jezavelju i izrailjski narod koji je okrenuo leđa Gospodu Bogu, klanjajući se sramotnom paganskom bogu, Vaalu. Ilijina molitva je bila toliko usrdna da ju je Gospod odmah uslišio slanjem suše i gladi, koje su trajale tri godine i šest meseci. Molitve Svetog Ilije, uznesene sa revnošću, verom i snagom, Bog je uslišio i u nekoliko drugih prilika.
Bog je rekao Iliji da pobegne od besa cara Ahava, koji se gnevio na Iliju, jer se molio za sušu i glad kao kaznu za Ahavovo obožavanje Vaala. Ilijije bilo rečeno da ide u mesto zvano Sarepta i ostane tamo kod siromašne udovice i njenog sina. Pošto je siromašna udovica bila dobra prema Svetom Iliji, deleći sa njim malo preostalog kukuruznog brašna i ulja, ostavljenog da prežive za vreme gladi, Bog je odgovorio na jaku Ilijinu molitvu da pomogne ženi i njenom sinu. Bog je umnožio sadržaj njenih posuda sa kukuruznim brašnom i uljem, tako da nikada nisu bili prazni. Ni udovica, ni njen sin, niti Sveti Ilija nisu bili gladni.

Drugom prilikom, udovičin mladi sin se razboleo i umro. Molitve Svetog i pravednog proroka Ilije, koji je molio Boga da oživi dečaka, ponovo subile uslišene sa moćnim ishodom. Dečak je oživeo i Ilija ga je vratio majci u dobrom zdravlju. Drugom pak prilikom, Sveti Ilija je postavio izazov žrecima paganskog boga Vaala da se vidi da li je naš Bog ili Vaal jedini istiniti Bog. Opet su molitve Svetog Ilije bile uslišene sa moćnim ishodom. Sveti prorok Ilija se molio svom snagom da Bog pošalje oganj s neba da spali žrtvenog bika koga je pripremio da prinese Gospodu, da dokaže grešnim Izrailjcima da je Gospod, a ne Vaal, istiniti Bog. Oganj je odmah sišao sa nebesa, spalivši ne samo bika, već i drva, kameni oltar i svu vodu koju je Ilija naredio da se sipa na žrtvu.

Vaalovižreci nisu uspeli u svom pokušaju da prizovu oganj od svog lažnog boga. Još je jedna moćna stvar proizašla kao rezultat revnosnih Ilijinih molitava. Кada su Izrailjci videli da je oganj sišao s neba po molitvi Ilijinoj, prestali su da se klanjaju Vaalu i počeli da obožavaju Gospoda Boga objavivši ponovo: Gospod je Bog, Gospod je Bog (1. Car. 18,39).

Ilijinim molitvama sinovi Izrailjevi su se vratili Gospodu Bogu i udaljili od večne kazne. Da bi nagradio Izrailjce što su napustili služenje Vaalu, Sveti prorok Ilija se ponovo usrdno molio Bogu da se okončaju suša i glad koji su trajali tri i po godine. Opet su rezultati Ilijine molitve imali silno dejstvo. Gospod je uslišio njegovu molitvu i poslao veliku kišu da okonča sušu i glad.
Molitve Svetog Ilije su zaista imale moćno dejstvo iz nekoliko razloga.
Prvo, on je bio čovek koji je ostao veran Bogu prkoseći caru Ahavu kojije naredio da se Izrailjci klanjaju Vaalu, i njegova vera je bila toliko velika da nikada nije sumnjao u Božiju sposobnost ili spremnost da odgovorina njegove molitve. Drugo, Ilija je prinosio plamene molitve – molio sesa velikom revnošću i sa jakim osećanjima ljubavi prema Bogu, a nepraznim rečima po navici ili pamćenju, bez ikakvog osećanja. Treće, Ilija se nije molio za zemaljsko bogatstvo i zgrtanje novca.

Molio se za duhovne stvari; da Bog otkrije svoju slavu Izrailju, da bi se Izrailjci odvratili od idolopoklonstva i zlobe; da bi se vratili Gospodu Bogu svome i živeli u skladu sa Njagovim pravednim zapovestima.
Ilija je prinosio molitve Bogu za duhovnu i materijalnu dobrobit drugih – siromašne udovice, njenog sina i grešnog naroda Izrailjskog, a ne za njega samog. Gospod će uslišiti i naše molitve i odgovoriti sa silnim ishodom ako postanemo poput Ilije – sveti u Božjim očima.

Bog će čuti i uslišiti naše molitve sa moćnim dejstvom ako ih prinesemo Bogu kao što je to Ilija učinio: sa bespogovornom verom u Božiju silu i Njagovu spremnost da odgovori na naše molitve, moleći se s velikom revnošću i sa jakim osećanjem ljubavi prema Bogu. Bog će uslišiti i naše molitve moćnim ishodom ako se, kao Sveti Ilija, molimo za one duhovne i materijalne stvari koje su nama i drugima potrebne da bi nas održale na našem putu ka Carstvu Božijem. Ako se molimo kao što se sveti ljudi mole, usrdno, da Bog ispuni one molbe nas, slugu Svojih, koje su zaista na korist nama i za blagostanje drugih, onda će On odgovoriti na naše molitve sa moćnim rezultatima.
Ako se molimo poput Ilije za ono što nam je zaista potrebno, da nam Bog podari u ovom svetu poznanje Njagove božanske istine i život večniu budućem svetu (molitva Trećeg antifona), tada će Bog uslišiti naše molitve sa moćnim ishodom.

Кako znamo da će se to dogoditi? Jer nas Gospod uverava u Svetom Pismu da je mnogo moćna usrdna molitva pravednika (Jak. 5, 16)”, zaključuje sveti Jakov o molitvenoj moći proroka Ilije.

Molitva Svetom proroku Iliji

O prehvalni i predivni proroče Božiji Ilija, koji si zasijao na zemlji životom ravnoangelskim, vatrenom revnošću prema Gospodu Bogu Svedržitelju, znamenjima i preslavnim čudima, zatim po uzvišenoj Božijoj milosti prema tebi nadprirodno uznesen telom na nebo na ognjenim kolima, udostojivši se govoriti sa Spasiteljem sveta preobraženom na Tavoru, i sada stalno prebivaš u raju i stojiš pred prestolom Nebeskog Cara.
Usliši nas grešne i nekorisne koji sada stojimo pred tvojom svetom ikonom i usrdno pribegavamo tvome zastupništvu.
Moli za nas čovekoljupca Boga da nam daruje duh pokajanja i oproštaj naših grehova i svojom svesilnom blagodaću da nam pomogne da ostavimo put.
Izvor: BastaBalkana.com