Izbor UrednikaTopZivot i Stil

Pravoslavna molitva pred spavanje za odmor duše i tela

I ko bi bolje mogao da objasni šta je molitva, nego blaženopočivši patrijarh srpski, Njegova Svetost gospodin Pavle. Zato nećemo ni pokušavati da objasnimo šta je molitva, već ćemo citirati reči ovog blagorodnog čoveka: ” Molitva je pobožno upravljanje duše čovekove Bogu ili beseda srca sa Bogom, kroz koju, predstavljajući nevidljivo Boga pred sobom, čovek izliva pred Njim osećanja svoje duše.

Ona je uzdizanje uma i srca Bogu; njome čovek uzleće u horove anđela i postaje učesnik njihovog blaženstva. Molitva je tamjan najprijatniji Bogu, najsigurniji most za prelaz preko iskušenja talasa života, neoboriva stena svih koji veruju, mirno pristanište. Božanska odeća koja oblači dušu velikom dobrotom i lepotom. Molitva je mati svih dobrih dela, čuvarka čistote tela ( nevinosti ), pečat devojaštva, sigurna ograda protiv svih lukavstva večitog neprijatelja našeg – đavola. ”

Pravoslavna večernja molitva pred spavanje

Kako se veruje, najjači uticaj na čoveka ima pravoslavna večernja molitva pred spavanje, jer je čovek tada najopuštenije. I tada bi trebalo njegove misli da budu uprte samo prema Bogu, Ocu nebeskom.
Ne postoji određeni dan da se upućuje Bogu, Ocu nebeskom ili Isusu pravoslavna večernja molitva pred spavanje, već se ona izgovara svakoga dana čitavog života. Pa tako, i ponedeljak, i utorak, i sreda, i četvrtak, i petak, i subota, i nedelja… svaki dan je jednako važan u životu vernika i svaki dan se izgovara pravoslavna večernja molitva pred spavanje upućena Bogu, Ocu nebeskom ili Isusu.

Poznato je da Srpska pravosslavna crkva ima utvrđena pravila, pa tako ima i pravila vezana za molitve, to jest tačne reči koje vernik treba da izgovara kada se moli. Ali, ne mora to uvek biti tako, jer je mnogo važnije da vaša pravoslavna večernja molitva pred spavanje bude izrečena iz čistog srca, nego da tačno znate njene reči. Upravo na to je mislio duhovnik ruske prestonice, namesnik moskovskog manastira Sveti Danilo arhimandrit Aleksej Polikarpov, kada je rekao: ” Neka su naše molitve i nesavršene, ali postoji izreka: molitva se daje onima koji se mole. Ne budeš li se molio – raslabićeš se.

Ako se budeš tiho molio, razgorevaće se unutrašnja iskrica, koja će te zagrevati i pokretati. ” Još je dodao: ” Ako si izgovorio i malu molitvu, ali iskreno, ne rasejano, od srca, s strahopoštovanjem – onda će ona biti taj impuls koji će te držati celog dana. Takva molitva daje pravilno nastrojenje našoj duši. A večernja molitva daje duševni mir, s molitvom zaspiš te će tvoj san biti okrepljujući, obnoviće se tvoje snage, i Andjeo Čuvar će te ukrepiti za nova dela. ” I time se i treba rukovoiti: pristupiti izgovaranju molitve čista srca i prvenstveno se zahvaliti Bogu, Ocu nebeskom i Isusu i svim svecima na svemu što imate u životu. Pod tim ” imate ” svakako ne podrazumevam materijalna dobra, mada su i ona važna, već sve ono što čini vaš život smislenim. Verujući u Gospoda, dobijate još više razloga za verovanje.
Dečija molitva pred spavanje

Kada je u pitanju pravoslavna večernja molitva pred spavanje za decu, postoji nepisano pravilo da se za decu mole njihovi roditelji. Međutim, kada dete dostigne određeni uzrast i pokaže razumevanje, možete ga naučiti za početak da bude zahvalno Bogu, Ocu nebeskom, Isusu i svim svecima, a dečija srca su čista, pa će sama osmisliti molitvu koju će iskazivati glasno ili u sebi. Vi, kao roditelj imate obavezu da ih usmerite i ukažete im na sve blagodeti koje pruža pravoslavna večernja molitva pred spavanje, aa to možete jedino ukoliko je i vi praktikujete. Svaki dan je dobar za izgovaranje molitve, i ponedeljak, i utorak, i sreda, i četvrtak, i petak, i subota i nedelja podjednako. Dečije srce i um su čisti, te je poznato da ona lako i brzo pamte, pa je često dovoljno da izgovarate naglas reči molitve i ona će vas uskoro imitirati i naučiti i sama.

Molitva Bogu Ocu, Svetog Makarija Velikog

Bože večni i care svakog stvorenja koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom, u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sadai uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva 5. Gospodu Isusu Hristu

Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san; pošalji mi svog Anđela Čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla. Jer si Ti čuvar duša i tela naših i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva 6. Gospodu Isusu Hristu

Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije Ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakog sanjarenja i tamne slasti; zaustavi navalu strasti; ugasi raspaljene prohteve telesne; daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život, ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin.

izvor: ordinacija.tv