Vesti

Deset odsto stanovništva u Francuskoj su imigranti

Sedam miliona imigranata živelo je u Francuskoj 2021. godine, odnosno 10,3 odsto stanovništva, pokazuje demografska studija objavljena koja prvi put u deset godina istražuje razvoj imigracije obuhvatajući više generacija.

Kako se navodi 10,3 odsto stanovnika koji je živelo u Francuskoj u 2021. godini su bili imigranti, u smislu da se radi o jednoj osobi rođenoj kao stranac u inostranstvu, u odnosu na 6,5 odsto u 1968. godini.

Ovo su podaci Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije (Insee) u dokumentu nazvanom „Imigranti i naslednici imigranata u Francuskoj“.

Više od jedne trećine, 36 odsto, tih ljudi steklo je francusko državljanstvo posle svog dolaska.

Među naslednicima imigranata, onih iz druge generacije, više od 50 odsto ima samo jednog roditelja imigranta, a onih iz treće generacije (koji imaju najmanje jednog deku ili baku imigrante) je devet od deset.

Diversifikuje se poreklo imigranata. Pre pedeset godina imigranti su uglavnom bili poreklom iz južne Evrope, a sada uglavnom dolaze iz Magreba, Afrike ili Azije.

Tako je broj imigranata koji dolaze iz Španije ili Italije pao sa 882.000 u 2011. godine na 543.000 u 2021. godini, dok osobe iz Magreba predstavljaju dva miliona ljudi (1,63 miliona 2011).

Ukupno gledano gotovo polovina imigranata u 2021. godini su poreklom iz Afrike.

Studija navodi da se imigracija koncentriše u velikim gradovima, te prema studiji imigranti predstavljaju 20 odsto stanovništva Pariza, a 32 odsto u severnom predgrađu pariza Sen-Sen-Deni.

Takođe se konstatuje da su osobe koje su imigrirale u Francusku više vezane za veru od ostalog stanovništva, a islam je kao religija na prvom mestu a katoličanstvom na trećem posle drugih hrišćanskih vera.

Duplo više imigranata se vezuje za neku veru nego osobe koje nisu imigrantskog porekla, navodi Institut u svojoj studiji.