Izbor UrednikaVesti

RSE: Vizna liberalizacija za Kosovo najverovatnije 1. novembra 2023.

Članovi radne grupe Evropske unije za vize su, čini se, približili stavove i postigli saglasnost o kompromisnom tekstu, prema kojem će vizna liberalizacija za Kosovo stupiti na snagu najdalje 1. novembra naredne godine i u slučaju da do tog datuma digitalni sistem ETIAS ne bude potpuno fukcionalan.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, prema pouzdanim izvorima sa sastanka, ova formulacija je zadovoljila sve strane, koje su bile podeljene u dve grupe – grupu koju je predvodila Francuska, a koja je insistirala da vizna libralizacija bude direktno povezana sa ETIAS-om i drugu grupu, koja je smatrala da Kosovo ne može da pretrpi posledice ako ETIAS ne bude do tada operativan.


Radna grupa eksperata država članica EU se po drugi put sastala u četvrtak, 10. novembra, u pokušaju da se postigne saglasnost o konačnom tekstu za viznu liberalizaciju za Kosovo.

Na prvom susretu, koji je održan 13. oktobra, Francuska je zatražila da vizna liberalizacija bude direktno povezana sa sistemom ETIAS.

Češko predsedavanje Evropskom unijom bi trebalo da sastavi novi nacrt teksta, koji bi ubrzo trebalo da se usvoji takozvanom tihom procedurom. Radi se o pojednostavljenoj pisanoj proceduri, prema kojoj se smatra da je akt usvojen na kraju roka koji odredi Predsedništvo, osim ako se tome protivi neka država članica.

Nije poznato kakvu će preciznu formulaciju sastaviti češko predsedavanje, ali je izvesno da će se spomenuti i ETIAS, ali i krajnji rok (prvi novembar) za stupanje na snagu vizne liberalizacije, kako bi se izbeglo novo odlaganje ukidanja bezviznog režima, ako ETIAS do tada ne bude funkcionalan.